Kropptimal

Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare

Denna kurs är den grundläggande utbildningen gällande hjärt- och lungräddning och är grunden för alla HLR utbildningsprogram. Här får deltagaren kunskapen som krävs för att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp.

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Kursen riktar sig till den breda allmänheten såsom kommuner, företag och föreningar. På våra kurser följer vi HLR-rådets riktlinjer, vilket innebär att du kan försäkra dig om att du får en kvalitetssäkrad kurs. Här får du bl.a. lära dig att använda en hjärtstartare, utföra HLR med god kvalité och hur man agerar vid luftvägsstopp

Bild på mig, Veronica
Crossnature ute i naturen

Kursupplägg

Du lär dig kontrollera livstecken, vad som är viktigt vid kontakt med SOS – alarm, effekt hjärt- lungräddning med inblåsningar och hjärtkompressioner, omhändertagande av medvetslös person samt tekniker för att få upp främmande föremål vid luftvägsstopp. HLR utbildningen innehåller även praktiska övningar med hjärtstartare samt en genomgång av dess funktion och hur den används på ett säkert sätt.

Tid: Kursen tar cirka 2 timmar. Max 12 st deltagare / kurs

Utbildningens innehåll: